نادرشیمی

استئارات کادمیوم

تصویری برای مقاله استئارات کادمیم

استئارات کادمیم نمک فلزی با فرمول Cd(O2CC17H35)2 است. این ماده جامد سفید که به عنوان صابون فلزی طبقه بندی می شود، همچنین میتوان گفت استئارات کادمیم به عنوان روان کننده و به عنوان تثبیت کننده حرارت و نور در پلی وینیل کلرید استفاده می شود.استفاده از استئارات کادمیم به دلیل سمی بودن آن تنها به […]