نادرشیمی

نیترات سرب، اکسیدکننده‌ای قوی و پایدار

نیترات سدیم

سرب (II) نیترات، یک ترکیب شیمیایی، نمک غیرآلی اسید نیتریک و سرب، با فرمول شیمیایی Pb(NO3)2 می‌باشد. این ماده، یک بلور بی‌رنگ یا پودر سفید و یک اکسیدکننده قوی و پایدار است.