نادرشیمی

کاتالوگ های محصولات تولیدی شرکت نادرشیمی

در این صفحه میتوانید کاتالوگ های محصولات تولیدی شرکت نادرشیمی را به تفکیک دسته بندی محصولات مشاهده و دانلود کنید و در انتهای این صفحه کاتالوگ به صورت یکجا نیز قرار داده شده. به طور کلی محصولات شرکت نادرشیمی شامل استئارات های فلزی،استابلایزر ها،افزودنی و روغن میباشد.

استئارات

در این کاتالوگ استئارات های تولید شرکت نادرشیمی را بر اساس آنالیز پایه مشاهده میکنید.محصولات  این کاتالوگ شامل استئارات های:کلسیم،روی،باریم،سرب،آلومینیم،منیزیم،سدیم،پتاسیم،لیتیم،کادمیم.و اسید استئاریک میباشد. 
برای دانلود فایل PDF بر روی تصویر کاتالوگ کلیک کنید.

استابلایزر(پایدارکننده حرارتی) و افزودنی

در این کاتالوگ استابلایزر ها و افزودنی های تولیدی شرکت نادرشیمی را بر اساس آنالیز پایه مشاهده میکنید.محصولات  این کاتالوگ شامل موارد زیر است
استابلایزر های: کلسیم-روی، باریم-سرب، سرب، TBLS ،GMS
و افزودنی های:ایربولئینگ ، EVA ، شفاف کنندهPVC، سفید کننده(ایجاد رنگ برفی)PVC، ضداسیدPVC، شتسشو دهندهPVC و دیرسوز کننده.
برای دانلود فابل PDF بر روی تصویر کاتالوگ کلیک کنید.

روغن

در این کاتالوگ روغن های تولید شرکت نادرشیمی را بر اساس آنالیز پایه مشاهده میکنید.محصولات  این کاتالوگ شامل روغن های :
NDO101، NDO102، NDO103 و روغن اپوکسی پلاس میباشد.
 
برای دانلود فابل PDF بر روی تصویر کاتالوگ کلیک کنید.

محصولات مرتبط با صنایع کفش و صندل

در این کاتالوگ محصولات تولیدی شرکت نادرشیمی مناسب برای مصارف صنعت کفش را بر اساس آنالیز پایه مشاهده میکنید.محصولات  این کاتالوگ شامل موارد زیر است:
افزودنی های مرتبط با صنایع تولید کفش، پایدارکنندهای حرارتی مرتبط با صنعت تولید کفش و صندل و همچنین استئارات قابل مصرف در صنعت کفش و صندل.
برای دانلود فابل PDF بر روی تصویر کاتالوگ کلیک کنید.

لوگو نادرشیمی برمدار دانش

دانش بنیان​

در این کاتالوگ محصولات دانش بنیان تولید شرکت نادرشیمی را به تفکیک مراحل پیشرفت از فاز توسعه تحقیق،فاز نیمه صنعتی تا فاز تولید انبوه را میتوانید مطالعه کنید.
بخشی از محصولات دانش بنیان شرکت نادرشیمی:
نرم کننده PVC،دیرسوز کننده و تاخیر انداز آتش برای محصولات پلیمری،کیکرز(اسلو،مدیوم،فست) پیگمنت های شبرنگ برای صنایع PVC و….

 برای دانلود فابل PDF بر روی تصویر کاتالوگ کلیک کنید.