نادرشیمی

گواهی و تاییدیه های شرکت نادرشیمی

ایزو ۴۵۰۰۱ (انگلیسی: ISO 45001 )

یک استاندارد ایزو در زمینه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی است هدف این استاندارد کاهش بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی است

ایزو 9۰۰۱ (انگلیسی: ISO 9001 )

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ استانداردی است که الزامات سیستم مدیریت کیفیت یا QMS را برای سیستم های مختلف تعریف می کند. ISO ۹۰۰۱ به مشاغل و سازمان ها، کمک می کند تا کارایی بیشتری داشته باشند و رضایت بالاتری از مشتری به دست آورند.
 

ایزو 14۰۰۱ (انگلیسی: ISO 14001 )

ISO 14001. استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود.