نادرشیمی

استان قم استعداد و ظرفیت بالایی در زمینه  تولید ، توسعه، بومی سازی  و دانش‌بنیان کردن صنایع وابسته کفش دارد که مدیران استانی با شناختی که از صنعت کفش قم به لحاظ اینکه صنعتی پاک ، کم آب بر، اشتغالزا، سازگاربا زیست بوم فرهنگی و اقلیم قم  میباشد همچنین اهمیتی که این صنعت در توسعه مشاغل خانگی دارد، با روی باز پذیرای سرمایه گذاران محترم داخلی و خارجی خواهند بود. نمایشگاه مترکس قم بستری مناسب برای انتقال تجربه تجارت و پیشبرد اهداف تولید در صنایع کفش میباشد. که در سال 1402 اولین دوره آن به همت انجمن کفش استان قم به خوبی برگزار شد.

photo_27_2023-12-17_15-49-36photo_27_2023-12-17_15-49-36
photo_26_2023-12-17_15-49-36photo_26_2023-12-17_15-49-36
photo_25_2023-12-17_15-49-36photo_25_2023-12-17_15-49-36
photo_24_2023-12-17_15-49-36photo_24_2023-12-17_15-49-36
photo_23_2023-12-17_15-49-36photo_23_2023-12-17_15-49-36
photo_22_2023-12-17_15-49-36photo_22_2023-12-17_15-49-36
photo_21_2023-12-17_15-49-36photo_21_2023-12-17_15-49-36
photo_20_2023-12-17_15-49-36photo_20_2023-12-17_15-49-36
photo_19_2023-12-17_15-49-36photo_19_2023-12-17_15-49-36
photo_19_2023-12-17_15-49-36photo_19_2023-12-17_15-49-36
photo_18_2023-12-17_15-49-36photo_18_2023-12-17_15-49-36
photo_17_2023-12-17_15-49-36photo_17_2023-12-17_15-49-36
photo_16_2023-12-17_15-49-36photo_16_2023-12-17_15-49-36
photo_15_2023-12-17_15-49-36photo_15_2023-12-17_15-49-36
photo_14_2023-12-17_15-49-36photo_14_2023-12-17_15-49-36
photo_13_2023-12-17_15-49-36photo_13_2023-12-17_15-49-36
photo_12_2023-12-17_15-49-36photo_12_2023-12-17_15-49-36
photo_11_2023-12-17_15-49-36photo_11_2023-12-17_15-49-36
photo_10_2023-12-17_15-49-36photo_10_2023-12-17_15-49-36
photo_9_2023-12-17_15-49-36photo_9_2023-12-17_15-49-36
photo_7_2023-12-17_15-49-36photo_7_2023-12-17_15-49-36
photo_6_2023-12-17_15-49-36photo_6_2023-12-17_15-49-36
photo_5_2023-12-17_15-49-36photo_5_2023-12-17_15-49-36
photo_4_2023-12-17_15-49-36photo_4_2023-12-17_15-49-36
photo_3_2023-12-17_15-49-36photo_3_2023-12-17_15-49-36
photo_1_2023-12-17_15-49-36photo_1_2023-12-17_15-49-36

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است. این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می شود. این نمایشگاه 17 دوره موفق را پشت سر گذشته است.

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است. این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می شود. این نمایشگاه 15 دوره موفق را پشت سر گذشته است.

IMG_7949IMG_7949
IMG_8108IMG_8108
IMG_8123IMG_8123
IMG_8285IMG_8285
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (14)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (14)
حضور کارآفرینان از نقاط مختلف ایران در غرفه نادرشیمیحضور کارآفرینان از نقاط مختلف ایران در غرفه نادرشیمی
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (6)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (6)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (1)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (1)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (2)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (2)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (3)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (3)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (12)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (12)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (3)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (3)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (4)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (4)

رویداد تخصصی و بین المللی قم شوز در سال 1401 در استان قم برگزار شد. در این نمایشگاه تولید کنندگان مطرح صنعت کفش و صنایع وابسته حضور به هم رساندند. این رویداد بزرگترین رویداد بین المللی صنعت کفش و صندل در ایران میباشد.

ostandarostandar
petropetro
نمایشگاه کفش قمنمایشگاه کفش قم
sardarsardar
daneshdanesh